ای ام را در شبکــــــه‌های اجتماعــــــی دنبــــــال کنید

نتایج آزمون نهایی کلاسی | Big Test

۱- محمد رضا ابراهیمی
نمره‌ی آزمون: ۱۷ از ۳۰ ۵۷%
۲- محمد جواد شفائی
نمره‌ی آزمون: ۱۵ از ۳۰ ۵۰%
۲- احسان عبدالله زاده
نمره‌ی آزمون: ۱۵ از ۳۰ ۵۰%
۲- امیر حسین تقی‌زاده
نمره‌ی آزمون: ۱۵ از ۳۰ ۵۰%
۲- امیر علی میرزایی
نمره‌ی آزمون: ۱۵ از ۳۰ ۵۰%
۳- محمد ماهان ابوذر
نمره‌ی آزمون: ۱۳ از ۳۰ ۴۳%
۴- امیر محمد عبدالملکی
نمره‌ی آزمون: ۱۲ از ۳۰ ۴۰%
۴- عرشیا بردبارمنش 💀
نمره‌ی آزمون: ۱۲ از ۳۰ ۴۰%
۵- حامد حسن
نمره‌ی آزمون: ۱۰ از ۳۰ ۳۳%
۶- الیاس نظامی
نمره‌ی آزمون: ۹ از ۳۰ ۳۰%
۷- طاها محمدی
۵ از ۳۰ ۱۷%
۱- امیر علی عربی
نمره‌ی آزمون: ۱۹ از ۳۰ ۶۴%
۲- محمد جواد بخشی
نمره‌ی آزمون: ۱۴ از ۳۰ ۴۷%
۳- سپهر حیدری
نمره‌ی آزمون: ۱۲ از ۳۰ ۴۰%
۴- دانیال حشمتی
نمره‌ی آزمون: ۱۰ از ۳۰ ۳۳%
۵- محمد رضا رمضانی
۹ از ۳۰ ۳۰%
۵- امیر محمد بهرامی
۹ از ۳۰ ۳۰%
۶- نیما فلاحی
۸ از ۳۰ ۲۷%
۶- ابوالفضل عبدالله
۸ از ۳۰ ۲۷%
۷- ایلیا نوری
۷ از ۳۰ ۲۵%
۸- میثم بیاری
۲ از ۳۰ ۷%

یــــــــــــــــــــــــــادگیری تمــــــــــــــــــــــــــرین و بهــــــــــــــــــــــــــــره‌بری